التجوال

  الإتصالات الوطنية إتصالات هاتفية إلى لبنان الإتصالات الدولية الإتصالات الواردة رسالة قصيرة مرسلة
البلد الشبكة أول دقيقة بعد أول دقيقة أول دقيقة بعد أول دقيقة أول دقيقة بعد أول دقيقة السعر النهائي رسالة قصيرة
Kazakhistan KARTEL (K-MOBILE) 0.93 0.93 5.37 5.37 3.68 3.68 0.52 0.50
Algeria Orascom -Djezzy 0.45 0.45 1.95 1.95 2.10 2.10 0.71 0.50
Algeria Wataniya 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.71 0.50
Australia Vodafone 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.52 0.50
Azerbaijan Bakcell 0.35 0.35 4.78 4.78 3.00 3.00 0.52 0.50
Bahrain BATELCO 1.55 1.55 3.25 3.25 4.91 4.91 0.45 0.50
Belarus MDC Velcom 0.33 0.33 5.12 5.12 3.08 3.08 1.40 0.50
Belgium Belgacom-Proximus 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.45 0.50
Bosnia and Herzegovina HT Eronet 0.52 0.52 2.99 2.99 1.93 1.93 0.65 0.50
Bosnia and Herzegovina BH Telecom 0.52 0.52 1.84 1.84 1.23 1.23 0.65 0.50
Bulgaria MobilTel 0.63 0.63 3.16 3.16 2.52 2.52 0.78 0.50
Bulgaria Globul 0.57 0.57 2.53 2.53 2.19 2.19 0.45 0.50
Cameroon MTN 0.66 0.66 4.86 4.86 3.95 3.95 0.65 0.50
Canada Bell 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.45 0.50
Canada Rogers Communication Canada 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.46 0.50
Canada Telus 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.45 0.50
Canada Videoteron 1.17 1.17 2.52 2.52 5.02 5.02 1.45 0.50
Central African Republic
 
Orange
 
0.57
 
0.57
 
1.03
 
1.03
 
0.89
 
0.89
 
0.65
 
0.50
 
Congo Congo Orange 1.15 1.15 3.25 3.25 3.25 3.25 1.58 0.50
Congo Vodacom 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 1.58 0.50
Cyprus CYTA 0.42 0.42 0.67 0.67 1.24 1.24 0.45 0.50
Cyprus MTN (Areeba) 0.63 0.63 2.65 2.65 3.73 3.73 0.99 0.50
Czech Republic T-Mobile 0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.45 0.50
Czech Republic Vodafone 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.45 0.50
Egypt Orange Egypt (Mobinil) 0.78 0.78 3.11 3.11 5.64 5.64 0.45 0.50
Egypt Etisalat 0.78 0.78 3.11 3.11 5.83 5.83 1.12 0.50
Egypt VODAFONE 0.78 0.78 3.11 3.11 5.19 5.19 0.45 0.50
Estonia Elisa Eesti AS (Radiolinja Eesti)  0.76 0.76 2.27 2.27 1.39 1.39 0.65 0.50
Estonia EMT (Telia Eesti AS) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.65 0.50
Finland ELISA (Radiolinja) 0.42 0.42 1.96 1.96 1.19 1.19 0.52 0.50
France Bouygues Telecom 1.07 1.07 2.08 2.08 2.98 2.98 0.45 0.50
Gambia Africell Ltd. 1.16 1.16 2.60 2.60 2.00 2.00 0.91 0.50
Greece WIND HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A. 0.52 0.52 0.52 0.52 0.41 0.41 0.45 0.50

Guinea Bissau   

Bissau MTN      

0.79 0.79 0.79 0.79 2.33 2.33 0.65 0.50    
Hungary Vodafone 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.45 0.50
Hungary T-Mobile (Westel)  0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.45 0.50
Indonesia Telkomsel 0.64 0.64 3.85 3.85 3.90 3.90 1.00 0.50
Iraq AsiaCell 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.52 0.50
Iraq Korek Tel 0.47 0.47 2.45 2.45 3.65 3.65 0.72 0.50
Italy Telecom Italia TIM 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.45 0.50
Italy FreeMobile (Iliad) 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.45 0.50
Italy Wind 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.45 0.50
Ivory Coast MTN 0.51 0.51 2.04 2.04 2.35 2.35 0.65 0.50
Japan NTT DoCoMo 0.63 0.63 2.50 2.50 2.11 2.11 0.45 0.50
Jordan MobileCom Orange 1.78 1.78 3.34 3.34 3.54 3.54 0.52 0.50
Kuwait VIVA 0.96 0.96 2.30 2.30 5.19 5.19 0.45 0.50
Kuwait Wataniya 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.45 0.50
Liberia Lonestar 0.75 0.75 1.13 1.13 4.25 4.25 0.91 0.50
Malta GO 0.73 0.73 2.21 2.21 3.86 3.86 0.78 0.50
Moldova Voxtel Orange 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.65 0.50
Monaco Monaco Telecom 0.43 0.43 3.79 3.79 2.82 2.82 0.65 0.50
Montenegro MTEL 0.44 0.44 3.16 3.16 2.75 2.75 0.65 0.50
Morocco Wana (INWI) 1.58 1.58 6.31 6.31 5.89 5.89 0.45 0.50
Mozambique Vodacom 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.65 0.50
Myanmar Ooreedoo 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.52 0.50
Netherlands KPN Mobile 0.76 0.76 3.14 3.14 2.19 2.19 0.45 0.50
Oman Oman MOBILE 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.65 0.50
Oman Nawras Ooredoo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.65 0.50
Qatar Vodafone 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.52 0.50
Qatar Q-Tel (Oreedoo) 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.52 0.50
Saudi Arabia STC 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.45 0.50
Saudi Arabia Mobily Etisalat 1.09 1.09 2.22 2.22 2.86 2.86 0.45 0.50
Sierra Leone Africell 0.45 0.45 1.10 1.10 3.39 3.39 0.78 0.50
Slovenia Mobitel Vodafone 0.85 0.85 3.85 3.85 2.83 2.83 0.52 0.50
Slovakia Slovak Telecom(T-Mobile)  0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.52 0.50
Spain Orange (Amena) 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.45 0.50
Spain Yoigo Xfera 0.57 0.57 1.45 1.45 1.45 1.45 0.45 0.50
Sweden Tele2 (COMVIQ) 0.74 0.74 2.22 2.22 1.49 1.49 0.58 0.50
Sweden Telia Mobile AB 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.45 0.50
Switzerland Swisscom 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.65 0.50
Switzerland Salt Mobile (Orange) 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.65 0.50
Syria Syriatel 3.22 3.22 6.40 6.40 6.40 6.40 0.58 0.50
Syria Spacetel (MTN) 3.22 3.22 6.40 6.40 6.40 6.40 0.58 0.50
Tunisia Orange 2.27 2.27 3.41 3.41 3.62 3.62 3.32 0.50
Tunisia Tunisiana (Oreedoo) 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 2.24 0.50
Tunisia Tunicell 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 2.24 0.50
Turkey Turkcell 1.11 1.11 3.17 3.17 6.97 6.97 0.48 0.50
UAE du 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.45 0.50
UAE Etisalat 2.80 2.80 3.65 3.65 6.29 6.29 1.81 0.50
Ukraine UMC MTS 0.95 0.95 3.53 3.53 4.52 4.52 0.78 0.50
Italy H3G 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.45 0.50
Bahrain Zain 1.54 1.54 3.09 3.09 6.25 6.25 0.45 0.50
Mauritius Cellplus Orange 0.36 0.36 2.16 2.16 1.55 1.55 1.14 0.50
Singapore MobileOne 0.70 0.70 2.70 2.70 2.41 2.41 1.05 0.50
Afghanistan MTN (Areeba) 0.65 0.65 2.07 2.07 2.59 2.59 0.96 0.50
Uzbekistan Unitel 0.49 0.49 5.95 5.95 4.60 4.60 0.63 0.50
Saudi Arabia Zain 1.09 1.09 3.73 3.73 5.60 5.60 1.25 0.50
India TATA 0.85 0.85 3.47 3.47 3.47 3.47 1.57 0.50
Ireland Hutchison 3G 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.52 0.50
Algeria ATM-Mobilis 0.44 0.44 1.77 1.77 3.16 3.16 0.71 0.50
Russia North West GSM Megafon 4.67 4.67 7.58 7.58 6.21 6.21 2.52 0.50
Nigeria Etisalat 0.30 0.30 0.76 0.76 1.31 1.31 0.45 0.50
Nigeria Glo 0.49 0.49 1.84 1.84 3.06 3.06 1.50 0.50
Denmark Tele Denmark TDC 0.74 0.74 3.44 3.44 1.99 1.99 0.45 0.50
Denmark Telia Mobile (sonera) 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.45 0.50
Malaysia Maxis 0.53 0.53 3.34 3.34 2.80 2.80 0.91 0.50
Turkey Turk Telekom (AVEA) 1.11 1.11 3.17 3.17 4.16 4.16 0.48 0.50
Armenia Karabakh Telecom 0.84 0.84 2.66 2.66 2.39 2.39 1.00 0.50
Mali Ikatel-Orange 0.77 0.77 2.50 2.50 2.69 2.69 0.65 0.50
UK Vodafone 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.45 0.50
Hong Kong Hong Kong CSL Limited 0.53 0.53 3.23 3.23 3.29 3.29 0.90 0.50
Poland Play 0.58 0.58 2.33 2.33 1.89 1.89 0.45 0.50
Poland PTK Centertel 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.45 0.50
Poland Polkomtel 0.45 0.21 2.84 2.84 1.97 1.97 0.45 0.50
Poland ERA (PTC  GSM) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.56 0.56 0.45 0.50
Ireland Meteor 0.57 0.57 2.33 2.33 2.46 2.46 0.52 0.50
Thailand AWN 0.72 0.72 2.27 2.27 1.90 1.90 1.07 0.50
Thailand DTAC 0.72 0.72 1.96 1.96 2.04 2.04 1.07 0.50
USA T-Mobile 3.02 3.02 7.13 7.13 7.66 7.66 2.39 0.50
Hong Kong HK Hutchison 0.35 0.35 2.83 2.83 2.37 2.37 0.75 0.50
Sudan Areeba MTN 0.48 0.48 1.47 1.47 2.20 2.20 0.52 0.50
Bahrain Viva STC 1.55 1.55 3.10 3.10 5.48 5.48 0.45 0.50
Netherlands Libertel VODAFONE 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.58 0.50
Afghanistan Roshan 0.77 0.77 3.85 3.85 2.87 2.87 1.07 0.50
Serbia Telekom 0.88 0.88 3.79 3.79 3.73 3.73 0.65 0.50
Sri Lanka MTN Dialog 0.45 0.45 4.65 4.65 3.51 3.51 0.83 0.50
Germany T-Mobile (Telekom Deutshland) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.58 0.50
Germany Telefonica O2/ Viag 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.58 0.50
Morocco Maroc Telecom IAM 1.58 1.58 2.84 2.84 4.47 4.47 0.45 0.50
Latvia LMT 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.65 0.50
Ivory Coast Moov 0.58 0.58 2.95 2.95 2.84 2.84 0.65 0.50
Lithuania Omnitel Lituanie 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.65 0.50
Onboard Telecom Italia TIM Maritime 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.24 0.50
Onboard On Air 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 4.97 0.50
Romania Vodafone Romania (Mobifon) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.45 0.50
Romania RSC & RDS 0.76 0.76 1.89 1.89 1.12 1.12 0.45 0.50
Gambia Comium 0.82 0.82 2.52 2.52 2.84 2.84 0.91 0.50
France Free Mobile 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.45 0.50
Iran MCI 0.70 0.70 3.51 3.51 3.89 3.89 0.83 0.50
Iran MTN 0.56 0.56 2.57 2.57 2.99 2.99 0.78 0.50
Uganda Uganda Telecom 0.38 0.38 1.92 1.92 1.68 1.68 0.71 0.50
Nigeria MTN 0.44 0.44 1.57 1.57 4.05 4.05 0.45 0.50
Jordan Fastlink (Zain) 1.78 1.78 3.33 3.33 4.24 4.24 0.52 0.50
Armenia Armentel 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.52 0.50
Croatia Croatian Telecom exT-Mobile 0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.65 0.50
Onboard Aeromobile 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.34 4.56 0.50
Romania Orange 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.45 0.50
Philippines Globe Telecom 0.33 0.33 3.43 3.43 3.18 3.18 0.80 0.50
Turkey TR Telsim Vodafone 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.48 0.50
UK Jersey 0.50 0.50 3.35 3.35 1.95 1.95 0.45 0.50
Jordan Umniah 1.76 1.76 3.23 3.23 5.53 5.53 0.52 0.50
Greece Cosmote 0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.45 0.50
Armenia Orange (Ucom) 0.53 0.53 2.57 2.57 2.34 2.34 0.52 0.50
Uruguay Antel 2.42 2.42 2.96 2.96 2.85 2.85 0.52 0.50
Russia KB Impuls Vimpelcom 4.63 4.63 7.52 7.52 7.06 7.06 2.50 0.50
Luxembourg Tango 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.52 0.50
Luxembourg Orange 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.52 0.50
Mexico Telcel 0.97 0.97 2.50 2.50 2.49 2.49 1.28 0.50
Mexico Pegaso Com 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.45 0.50
Canada Wind 2.68 2.68 4.00 4.00 5.23 5.23 2.17 0.50
Tanzania Smart 0.19 0.19 2.48 2.48 4.10 4.10 0.65 0.50
Tanzania Vodacom 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.65 0.50
Iraq Atheer Telecommunications (Zain) 0.59 0.59 2.12 2.12 3.65 3.65 0.72 0.50
Azerbaijan Azercell 0.82 0.82 4.67 4.67 3.36 3.36 0.52 0.50
Iran Rightel 0.56 0.56 2.57 2.57 2.99 2.99 0.45 0.50
Austria Hutchison Drei Austria GmbH (Connect- One/ Orange) 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.48 0.50
Equatorial Guinea GETESA 0.50 0.50 4.43 4.43 2.91 2.91 2.24 0.50
Equatorial Guinea GreenCom 0.38 0.38 4.02 4.02 2.74 2.74 2.24 0.50
Luxembourg POST 0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.52 0.50
Uganda MTN 0.69 0.69 2.48 2.48 4.90 4.90 0.71 0.50
Bulgaria BTC 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.45 0.50
Taiwan Chunghwa Telecom 0.52 0.52 1.95 1.95 2.28 2.28 0.90 0.50
Austria T MOBILE (telering) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.45 0.50
Djibouti Djibouti Telecom 0.66 0.66 2.95 2.95 3.30 3.30 1.21 0.50
Maldives Wataniya (Oredoo) 0.35 0.35 6.18 6.18 3.99 3.99 1.80 0.50
Ghana OneTouch (Vodafone) 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71 0.65 0.50
Ghana Scancom Limited MTN 0.52 0.52 0.93 0.93 1.40 1.40 0.65 0.50
Italy Omnitel Vodafone 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.45 0.50
UK Telefonica (O2) 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.57 0.45 0.50
Liechtenstein Salt (Orange) 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.65 0.50
France Orange 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.45 0.50
Albania AMC (Telekom Albania) 0.42 0.42 2.60 2.60 1.56 1.56 0.65 0.50
Albania Vodafone 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.65 0.50
Senegal Sonatel 1.35 1.35 4.42 4.42 3.32 3.32 0.65 0.50
South Africa VodaCom 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0.48 0.50
Kuwait Zain 0.96 0.96 1.54 1.54 3.68 3.68 0.45 0.50
Belgium Orange Belgium NV/SA 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.45 0.50
Libya El Madar 0.97 0.97 2.91 2.91 2.91 2.91 0.91 0.50
Vietnam Mobifone 0.45 0.45 5.77 5.77 3.52 3.52 0.83 0.50
Spain Vodafone ES 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.45 0.50
Ireland Vodafone Eircell 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.52 0.50
Kyrgyzstan Sky Mobile 0.61 0.61 3.67 3.67 2.75 2.75 0.65 0.50
Greece Vodafone Panafon 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.45 0.50
Cyprus Primtel 0.38 0.38 0.68 0.68 2.01 2.01 0.45 0.50
Onboard Vodafone Malta Maritime 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.61 0.50
Afghanistan Etisalat 0.70 0.70 3.08 3.08 3.05 3.05 1.00 0.50
Morocco Médi Telecom 1.63 1.63 4.23 4.23 4.62 4.62 0.45 0.50
Australia Optus Communications 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.52 0.50
Indonesia Indosat Ooredoo 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.45 0.50
Seychelles Cable & Wireless 0.44 0.44 1.75 1.75 1.65 1.65 3.05 0.50
Turkmenistan MTS 0.80 0.80 5.97 5.97 4.70 4.70 0.91 0.50
Congo DRC Africell DRC 0.93 0.93 2.57 2.57 2.57 2.57 1.58 0.50
Puerto Rico Claro 0.70 0.70 2.39 2.39 3.04 3.04 1.05 0.50
Madagascar Airtel (Zain) 0.80 0.80 4.49 4.49 3.62 3.62 1.67 0.50
Brasil Oi Movel 0.97 0.97 2.72 2.72 2.54 2.54 0.94 0.50
Brasil Vivo (Telefonica ) 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.45 0.50
Brasil TIM 0.91 0.91 2.92 2.92 2.81 2.81 0.45 0.50
Norway Telenor Mobil 0.59 0.59 2.24 2.24 1.42 1.42 0.45 0.50
Norway Telia Norge AS  0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.45 0.50
Indonesia XL Axiata 0.97 0.97 3.14 3.14 3.37 3.37 0.67 0.50
Cameroon SCM Orange 0.59 0.59 4.51 4.51 2.64 2.64 0.65 0.50
Belgium Telenet Group BVBA (Base) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.57 0.57 0.45 0.50
Gibraltar Gibtel 1.26 1.26 3.37 3.37 2.95 2.95 0.65 0.50
Guinea Orange 0.78 0.78 5.31 5.31 4.94 4.94 0.65 0.50
New Zealand Vodafone 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.45 0.50
Portugal Vodafone Telecel 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.71 0.50
Uganda Africell 0.21 0.21 1.52 1.52 1.17 1.17 0.71 0.50
Switzerland Sunrise (DIAX) 1.56 1.56 3.77 3.77 3.21 3.21 0.65 0.50
Yemen MTN 0.32 0.32 1.38 1.11 1.55 1.37 0.45 0.50
China China Mobile 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.45 0.50